หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โดย : admin
อ่าน : 571
จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน  2563 นายณัฐสันต์  จันทเตมีย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางนา และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร