หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โดย : Admin
อ่าน : 2243
พุธ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

12 พฤษภาคม 2563 นางนวพร  เหมะ และนางสาวจิราภรณ์  บุญกล่ำ ศึกษานิเทศก์จากสำนักการศึกษา​ กรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระบาด ของโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) โดยมีท่านผู้อำนวยการธนวรรณ  กลัดเจริญ พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน