หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการของโรงเรียน
โดย : admin
อ่าน : 1083
พุธ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด 19 ทางโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) จึงได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการของโรงเรียน ดังนี้
1. เลื่อนการประกาศผลสอบของนักเรียนทุกระดับชั้น (อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3) โดยให้นักเรียนมารับผลการเรียนได้ในวันเปิดภาคเรียน
2. เลื่อนการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากเดิมคือ 10 เมษายน 2563 ออกไปเป็นมอบตัวในวันเปิดภาคเรียน (หมายเหตุ นักเรียนที่มาสมัครเรียน ม.1 กับทางโรงเรียนให้ถือว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดบางนาใน)
3. เลื่อนวันประชุมผู้ปกครองจากเดิม คือ 10 พฤษภาคม 2563 ออกไปเป็นหลังเปิดภาคเรียน
4. การรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น สามารถสมัครออนไลน์ ได้ทางเพจของโรงเรียน และนำเอกสารการสมัครเรียนมามอบให้ทางโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน
5. วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ท่านผู้ปกครองสามารถรับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้ทางเพจโรงเรียนวัดบางนาใน  เว็บไซต์ http://www.nanai.ac.th                      โทรศัพท์ 02-393-1646