หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดย : admin
อ่าน : 475
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 5 มีนาคม 2563
“การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.วันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ เป็นประธาน และดร.วิภา  ทองหงำ  นายสุขสันต์  ทองใบใหญ่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)