หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563
โดย : admin
อ่าน : 667
อังคาร ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ด้วยโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น ดังนี้
1. ชั้นอนุบาล 1 รับนักเรียนอายุ 4 ปี บริบูรณ์ (นับถึง 16 พฤษภาคม 2559)
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนอายุย่างเข้าปีที่ 7 (เด็กเกิด พ.ศ.2556 หรือจบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย)
หมายเหตุ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่เรียนอยู่โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) แจ้งเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่คุณครูประจำชั้นอนุบาล 2
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. สูติบัตร (ใบเกิดนักเรียน)
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
4. ใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือหลักฐานการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนหรือติดต่อสอบถาม โทร. 02-3931646 ทุกวัน