หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 22 มกราคม 2563 หยุดเรียนตามมติกรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในภาวะวิกฤติอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน
โดย : admin
อ่าน : 608
อังคาร ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เนื่องด้วยปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในภาวะวิกฤติอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครจึงประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครหยุดเรียนเป็นเวลา 1 วัน คือ วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563