หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมวันมาฆบูชา
โดย : admin
อ่าน : 610
จันทร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

โรงเรียนวัดบางนาใน ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีสืบต่อไป