หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (นาในเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 791
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (นาในเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันนำไปสู่ความสามามัคคีในหมู่คณะ