ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิจิตรา อินธิสาร
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-