ชื่อ - นามสกุล :นางอารี ชมภู
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-