ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิชชาพร โพธิ์หล้า
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :-
Email :-