โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.nanai.ac.th Tue, 21 Jan 2020 17:59:20 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=42 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1578718524.jpg

10 มกราคม 2563 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมประเสริฐ โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์)

1578718524
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=41 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1578650788.jpg

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” 10 มกราคม 2563 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 

1578650788
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=39 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1577438589.jpg

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563   HAPPY NEW YEAR 2020
27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดบางนาในได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถพิเศษในทางที่เหมาะสม โดยมีกิจกรรมดัง 1577438589 กิจกรรมวันคริสต์มาส​ ปีการศึกษา 2562 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=38 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1577261236.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562  โดยในงานจัดให้มีการมอบรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมภาคการแสดง ชุด Frozen จากสายชั้นอนุบาล เพลงภาษาจีนจากสายชั้น ป.3 และมีการประกวด Nanai Dancing Conte 1577261236 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=36 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1575440088.jpg

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) นำโดย ดร.วันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ 1575440088 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา เข้าตรวจเยี่ยมการสอนเสริมเพิ่มโอเน็ต​ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=35 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1575103525.jpg

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา เข้าตรวจเยี่ยมการสอนเสริมเพิ่มโอเน็ต​ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่​ 30​ พฤศจิกายน​ 2562

1575103525
การสอบธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดบางนาใน ประจำปีการศึกษา 2562 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=34 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1575003592.jpg

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ได้จัดสอบธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดบางนาใน โดยมีพระมหาวินัยภูริปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนาในพระอารามหลวง เป็นประธานกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

1575003592
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=33 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1574660971.jpg

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 2562 ดร.วันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรอง ได้ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”&n 1574660971 พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน (นาในเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2562 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=32 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1574400404.jpg

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ได้ทำพิธีเปิด-ปิด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (นาในเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.วันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน เพื่อเ 1574400404 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกับสำนักการแพทย์ มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม “โครงการ กทม.อาสาฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตด้วย CPR และAED” http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=31 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1574255154.jpg

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกับสำนักการแพทย์ มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม “โครงการ กทม.อาสาฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตด้วย CPR และAED” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

1574255154