โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.nanai.ac.th Wed, 02 Oct 2019 23:12:36 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวันวิภา รัตนภิรมย์ ที่ได้ย้ายไปโรงเรียนใกล้บ้าน http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=18 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1570005909.jpg

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวันวิภา รัตนภิรมย์ ที่ได้ย้ายไปโรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา

1570005909
สัมมนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ณ จังหวัดจันทบุรี http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=17 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1569763636.jpg

สัมมนาครูและบุคลากร โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562

1569763636
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนลูกเสือโรงเรียนวัดบางนาใน​ (รื่น ศยามานนท์) ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสวนสนาม http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=15 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1569379812.jpg

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนลูกเสือโรงเรียนวัดบางนาใน​ (รื่น ศยามานนท์) ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสวนสนาม 

1569379812
พิธีอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2562 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=14 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1568949947.jpg

วันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ได้ทำพิธีอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2562

1568949947
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=13 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1568818195.jpg

วันที่ 18 กันยายน 2562 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E

1568818195
ขอแสดงความยินดีกับคณะโปงลางพื้นบ้านของโรงเรียนวัดบางนาใน​ (รื่น ศยามานนท์) http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=12 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1568722001.jpg

ขอแสดงความยินดีกับคณะโปงลางพื้นบ้านของโรงเรียนวัดบางนาใน​ (รื่น ศยามานนท์) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดนตรีไทย​ 100​ เปอร์เซ็นต์

1568722001
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ​ http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=11 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1568721709.jpg

กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ​ ประจำปีการศึกษา 2562

1568721709
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์​แห่งชาติ​ http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=10 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1568721510.jpg

วันวิทยาศาสตร์​แห่งชาติ​ ประจำปีการศึกษา​ 2562

1568721510
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ และวันแม่แห่งชาติ http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=9 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1568721338.jpg

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

1568721338
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1568720812.jpg

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​

1568720812