• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน
 • รายงาน SAR

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
     
  นิสมฺม กรณํ เสยฺโย อ่านว่า นิดสำมะ กะระนัง เสยโย ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
        การจะทำอะไรนั้น ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ บุ่มบ่ามทำ เพราะอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากสายตาของคนเรา ที่มองสิ่งต่าง ๆ ทุกวันนี้มักจะมองแบบไม่บริสุทธิ์ มองแบบเจือปนด้วยกิเลส ตัณหา อุปาทาน จึงเสี่ยงต่อการวินิจฉัยที่ผิด ๆ บ่อยครั้ง
        มีคนกล่าวไว้ว่า "คิดทุกสิ่งที่ทำ แต่อย่าทำทุกสิ่งที่คิด" คนที่คิดทุกสิ่งที่ทำ คือการคิดให้ดีก่อนลงมือทำนั่นเอง จะเห็นว่าการคิดใหม่ทำใหม่ของคนเราก็มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพิ่มมาอยู่เรื่อย ไม่มากก็น้อย ความคิดไม่ได้อยู่ร่องรอยเดิมเท่าไรนัก แต่ก็ดีกว่าทำอะไรรวดเร็วเกินไปโดยไม่ค่อยมีเวลาได้คิด ส่วนคนที่ทำทุกอย่างที่คิดคงนำความวุ่นวายปั่นป่วนมาสู่ชีวิตและสังคมไม่น้อยทีเดียว เพราะความคิดของมนุษย์ซับซ้อนและไร้ขอบเขตมีทั้งดีและไม่ดีการลงมือทำทุกอย่างที่คิดเป็นเรื่องสุดวิสัยที่จะทำตามได้คงสับสนและเหน็ดเหนื่อยเต็มทนเพราะแต่ละวันแต่ละคนคิดได้ร้อยแปดพันเก้าเรื่อง คงวิ่งไล่กวดทำตามความคิดไม่ได้ทุกอย่างเป็นแน่แท้
        ดังนั้นคนเราก่อนจะทำอะไรแล้ว ควรจะใคร่ครวญให้ถ้วนถี่รอบคอบ หรือพิจารณาไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน ค่อยลงมือทำ จะเป็นการดีกว่า จะได้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด และงานก็จะสำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า
  นิสมฺม กรณํ เสยฺโย : ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
   
   
   
  content