• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
     
     ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเป็นรูป "พระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา" มีรัศมี 9 แฉก สีเหลืองทองอร่าม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดบางนาใน พระอารามหลวง บนองค์พระเจดีย์ฯ มีอักษรย่อโรงเรียนว่า "วน" สี แดง-ขาว ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน
  ผู้ออกแบบ ทัศนวิทย์ ใจทน
   
  ก   หมายถึง กรุงเทพมหานคร
  บง. หมายถึง เขตบางนา
  วน. หมายถึง โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์)
   
  สีแดง หมายถึง พลังปัญญาสู่ความสำเร็จ
  สีขาว หมายถึง ความดีงามทั้งกายและใจ
  "พลังปัญญาสู่ความสำเร็จในร่มเงาแห่งความดีงามทั้งกายและใจ"
   
  ต้นหางนกยูง (อังกฤษ: Flam-boyant, The Flame Tree, Royal Poinciana) หรือที่เรียกว่า นกยูง, นกยูงฝรั่ง, ชมพอหลวง, ส้มพอหลวง (ภาคเหนือ), หงอนยูง (ภาคใต้), อินทรี (ภาคกลาง), และยูงทอง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) พันธุ์ไม้จากทวีปแอฟริกาอยู่ในวงศ์พืชตระกูลถั่ว เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบในหน้าแล้ง ทรงพุ่มต้นแผ่กว้าง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ดอกเป็นช่อออกที่ปลายกิ่ง มีกลีบห้ากลีบ สีแดงจัดจนถึงสีส้ม ฝักเป็นลักษณะฝักถั่วแบนยาว เมื่อแก่จะเป็นฝักแห้งแข็งสีดำ
   
   
   
  ent