• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน
 • รายงาน SAR

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
     
   
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวหน้า 1
  • แวดวงการศึกษา
  • เรื่องน่ารู้
   
     
   
   
  รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2
  กีฬาสามัคคีชุมชนบางนา
  20 กุมภาพันธ์ 2559
   
  กิจกรรมวันมาฆะบูชา
  19 กุมภาพันธ์ 2559
  ได้รับรางวัลชมเลยการแข่งขันคหกรรม
  27 มกราคม 2559
  ประเมินโครงการอ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว
  17 กุมภาพันธ์ 2559
  ประเมิน SMART School
  15 กุมภาพันธ์ 2559
   
     
   
   
  เหมืองหินถล่ม
  ทับดับ 3 ศพ
   
     
  พิษรถหรูไฟไหม้
  เด้งขนส่งจังหวัด
  ฝนกระจายทั่วทุกภาค
  เตือนทะเลอันดามันอันตราย
  ทึ่ง "ปุย" หมาไทย คาบทารก
  ให้เจ้าของช่วยชีวิต
  พาณิชย์คุมอาหารจานด่วน
  โชว์ฝีมือหรือขายผ้าเอาหน้ารอด
   
   
     
   
   
  สพฐ.โร่แจง กรณีเนื้อหาในเครื่องแท็บเล็ต
  สำหรับนักเรียนประถม 2 ยังเป็นบทเรียนของเด็กป.1
   
   
     
  รู้จัก "ทวิภาคี" อาชีวะพันธุ์แท้?
  อ.วิเชียร ครูใหญ่แห่ง S&P
  โกงสอบ-ยุบ รร. ทำเด็กเก่ง
  ถอนตัวเรียนครู
   
  ครูนาง "นางฟ้าจากรักแท้" แห่งสะพานพุทธ
   
  ก.ค.ศ.เห็นชอบร่างบัญชีเงินเดือนครู ตามนโยบายการปรับเงินเดือน 15,000 บาท ของรัฐบาล "พงศ์เทพ"เตรียมชง ครม. ให้ความเห็นชอบ
   
   
     
   

    พบวิตามินซี ฆ่าวัณโรคดื้อยา

     
  อบเชยเป็นยาอนาคต
  รักษาโรคสมองเสื่อม
  หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน
  เที่ยวสบาย ๆ ชายทะเลสัตหีบ
     
  ไม่กินข้าวเช้าเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
  กรุงเทพฯ ติดอันดับ 13
  เมืองน่าเที่ยวโลก
   
       
  ประจำปีการศึกษา 2558
  พฤศจิกายน 2558
  02 -เปิดเทอม 2 วันแรก
  04 -กิจกรรมสวดมนต์ยาววันพระ
      -กิจกรรมเล่านิทาน
  06 -กิจกรรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ
  08 -งานทอดกฐินหลวง
  09 -กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ
  16 -ตรวจสุขภาพนักเรียน
  17 -กิจกรรมแปรงฟัน
  18 -ประชุมผู้บริหารเขตบางนา
  19 -ประเมินโครงการอ่านออก
        เขียนได้ง่ายนิดเดียว
  24 -รับทุนการศึกษา
  24 -ตรวจสุขภาพนักเรียน
  มิถุนายน 2558
  03 -ผอ.เขตบางนา เยี่ยมโรงเรียน
  04 -เลือกตั้งประธาน นร.
  04 -ปฐมนิเทศนักเรียน
        พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

  05 -พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 06 -อบรมผู้นำยุวกาชาดและ
        ลูกเสือ ร.ร. เครือข่ายที่ 18

  09 -สำนักอนามัยตรวจประเมิน
        อาหารไอโอดีน

  09 -นิทานคาราวาน
  11 -พิธีไหว้ครู 2558
  12 -ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์
  16 -กิจกรรมระบายสี
  17 -ผู้ว่าออนไลน์
  19 -ประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
        ป้องกันและปราบปราม
        ยาเสพติด เขตบางนา

  24 -มอบรางวัลกิจกรรม 5ส.
  25 -ผู้ช่วยเขตบางนามอบ
        เกลือไอโอดีน

  26 -วันสุนทรภู่ และ
        วันภาษาไทยแห่งชาติ

  27 -กิจกรรมการประกวดและการ
        แข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชน
        บางนา

  30 -ชมนาฏยศาลา ละครหุ่นเล็ก
        โจหลุยส์ ที่ ร.ร.เพี้ยนพินฯ

  30 -ประชุมครูและนำเสนอ
        สื่อการเรียนรู้
  ธันวาคม 2558
  01 -สอบธรรมะสนามหลวง
  03 -ครูปฏิญาณตน
  04 -กิจกรรมวันพ่อ 58
  05 -พิธีถวายพระพรฯวันพ่อ
  04-13 -แสดงโปงลาง
        ตลาดนัดชานกรุง
  08 -ประชุม
  14 -รับมอบถังขยะ
  16 -ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
  17 -กิจกรรมแปรงฟัน
  18 -มอบรางวัลสำนึกพลเมือง
       -นักเรียน ม.3 ชมงาน ATC
         นิทรรศน์ ครั้งที่ 15
  21 -ทำบุญทีวัด
       -รับทุนมูลนิธิแม่ลิ้มกิมเกียว
  22 -ประชุมกรรมการสถานศึกษา
  25 -กิจกรรมวันคริสมาส
  29 -กีฬาสี
  มีนาคม 2559
  - -----
  กรกฎาคม 2558

  01 -กิจกรรมวันคล้าย
        วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  02 -ร.ร.ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
        (คลองเตย) บริการตัดผมฟรี

  07 -ประเมิน SMART School 58
  09 -ตำรวจ สน.บางนา ให้ความรู้
        เรื่องการจราจรกับนักเรียน

  14 -เลี้ยงส่ง น.ส.พนิดา แก้วมาก
        หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
        สำนักงานเขตบางนา

  15 -สอบชิงทุน ป.2
  16 -ไหว้ครูดนตรีไทย
  17 -ประเมินโครงการอ่านออก
        เขียนได้ง่ายนิดเดียว

  27 -ศูนย์สาธารณสุข 32
        ฉีดวัคซีนโรคหัดเยอรมัน

  27 -ผอ.ผ่องพรรณ เศวตศิลป์
        มอบรางวัลนักกีฬา

  27 -กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
  28 -พิธีถวายพระพร
        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
        สยามมกุฎราชกุมาร

  29 -กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
        ถวายวัดบางนาใน
        พระอารามหลวง

  มกราคม 2559
  04 -ผู้บริหารและคณะครูกราบ
        นมัสการท่านเจ้าอาวาส
        วัดบางนาใน พระอารามหลวง

  06 -ผอ.เขตบางนา นมัสการ
        ท่านเจ้าอาวาสวัดบางนาใน
        พระอารามหลวง

  08 -ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
  08 -กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  08 -ร่วมกิจกรรมวันเด็ก กทม.
  12 -หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
  12 -ร่วมประกวดวาดภาพ
  13 -ประเมิน คศ.3
  13 -โครงการนักผังเมืองจิ๋ว
  15 -ร่วมกีฬาฟุตซอลบางจาก
  15 -งานเลี้ยงปีใหม่ 59
  15 -อบรมเชิงปฏิบัติการครู
  16 -ร่วมพิธีวันครู กทม.
  18 -หนึ่งแสนครูดี
  18-19 -มัธยมสอบกลางภาค
  21- ผอ.ร่วมพิธีปิดกีฬาท้องถิ่น
  22 -กิจกรรมไหว้งามตามแบบไทย
  23 -อบรมพัสดุ
  25 -เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
        ท้องถิ่นบางนา

  26 -แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
  26 -แข่งการปฐมพยาบาลยุวกาชาด
  28 -สอบ Pre O-net
  เมษายน 2559
  ---
     

    ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  มติชน
  ผู้จัดการ
  กรุงเทพธุรกิจ
  คม ชัด ลึก
  บ้านเมือง
  The Nation
  ข่าวสด
  ฐานเศรษฐกิจ
  บางกอก โพสต์
  ประชาชาติธุรกิจ
  สยามกีฬา
  แนวหน้า
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยโพสต์
  สยามดารา
  สยามรัฐ
  สยามธุรกิจ
  บางกอกทูเดย์

   

  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
  NBT
  Thai PBS
  ดูทีวีผ่านเน็ตทุกช่อง

  tent