• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       
   
  ปีการศึกษา 2559
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ปีการศึกษา 2562
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ปีการศึกษา 2560
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ปีการศึกษา 2563
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ปีการศึกษา 2558
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ปีการศึกษา 2561
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ปีการศึกษา 2564
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     

    ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  มติชน
  ผู้จัดการ
  กรุงเทพธุรกิจ
  คม ชัด ลึก
  บ้านเมือง
  The Nation
  ข่าวสด
  ฐานเศรษฐกิจ
  บางกอก โพสต์
  ประชาชาติธุรกิจ
  สยามกีฬา
  แนวหน้า
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยโพสต์
  สยามดารา
  สยามรัฐ
  สยามธุรกิจ
  บางกอกทูเดย์

   

  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
  NBT
  Thai PBS
  ดูทีวีผ่านเน็ตทุกช่อง

  tent