• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       

  กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559

         เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารและคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเด็ก ๆ ให้ได้มีความสุข เล่นกีฬาพื้นบ้าน และมีการมอบทุนการศึกษาจากพระครูประพัทธ์วรานุกิจ รองเจ้าอาวาสวัดบางนาใน พระอารามหลวง มีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาและรถจักรยานให้กับนักเรียนจำนวน 18 คัน มีผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมแจกอาหารและขนมให้เด็ก ๆ ได้รับประทานกันอย่างมากมาย ครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
  รายนามผู้มอบจักรยานเป็นของขวัญวันเด็กปี 2559
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  8)
  9)
  10)
  11)
  12)
  คุณฐกัดชัย-ผอ.ผ่องพรรณ เศวตศิลป์
  คุณครูทัศนีย์  พีรมนตรี
  ด.ญ.ธัญญานุช  วิริยะบวร
  บริษัท ยี.เอ็ม.เทาเวอร์ จำกัด
  บริษัท ยี.เอ็ม.สูท จำกัด
  บริษัท ยี.เอ็ช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  บริษัท.อาวีแลนด์แอนเฮาส์ จำกัด
  คุณวัยเวทย์  ฉลองไกรเดช
  คุณประสิทธิ์  ลักษณะมงคลชัย
  คุณบุญชัย-คุณอาภรณ์   วิวัฒรางกูล
  ผอ.เจียมจิต  จันทร์อยู่
  คุณกวีวงศ์  อยู่วิจิตร
  3
  1
  1
  2
  2
  1
  1
  1
  2
  2
  1
  1
  คัน
  คัน
  คัน
  คัน
  คัน
  คัน
  คัน
  คัน
  คัน
  คัน
  คัน
  คัน
  รวม
  18 คัน
  รายนามผู้นำอาหารมาเลี้ยงวันเด็ก
  1) พระครูประพัทธ์วรานุกิจ ไอศกรีม 1 ถัง
  2) คุณบุญช่วย ขาวมีศรี ไอศกรีม 1 ถัง
  3) บริษัท ยี.เอ็ม.เทาเวอร์ จำกัด ผัดหมี่ น้ำหวาน โรตี
  4) คุณชัชชัย - คุณน้ำทิพย์ นวลปลอด ข้าวโพดคั่ว
  5) ผู้ปกครอง ด.ช.สุวรรณชัย สายจันทร์ ส้มตำ ผัดมาม่า
  6) ผู้ปกครอง ด.ญ.ลภัสรดา กุลที ข้าวเหนียวไก่ทอด
  7) ครูวรรณวิมล-ครูดวงดาว-ครูวันวิภา-คุณศศิมา ขนมจีน
  8) คุณชลอ-ครูปิยพร คงคล้าย กระเพาะปลา
  รายนามผู้ให้ของรางวัล
  1) พระครูประพัทธ์วรานุกิจ ของเล่น 1 ถุงใหญ่, พัดลม 6 เครื่อง, ผ้าห่ม 6 ผืน, ตุ๊กตาหมี 1 ตัว, ลูกบอล 1 ลูก
  2) พระมหาวิชา มอบพัดลม 2 เครื่อง
  3) ผู้ใหญ่ใจดีหลาย ๆ ท่านมอบทุนการศึกษาทุนละ 500 บาท จำนวน 184 ทุน
  ผู้เรียบเรียง ทัศนวิทย์
   
   
  tent